• i-05

a-19

年節購物車配送時間

配合 配送商運輸上時間

1/30(三)-2/10(日)購物車的訂單將會在開工日2/11(一)

開始寄出與配送!

不便之處,請見諒!!

東和蜂文化所有員工 在此~祝大家: 新年快樂~ 心想事成~

 

                                                東和蜂文化 敬上

 

聯絡我們

台灣東和蜂文化觀光工廠

台南市東山區東正里1-18號
(達雲路二段)

電話:(06)6800773 

傳真:(06)6800771

信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它